У серпні 2019 року Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса (БУВР Тиси) розпочало реалізацію проєкту в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства (ЄІС) Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 під назвою «Зміцнення транскордонної безпеки спільними заходами, спрямованими на запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі  річок Тиса і Тур» (HUSKROUA/1701/LIP/003).

Мета проєкту – посилення транскордонного управління водними ресурсами та зменшення ризиків збитків від паводків у межах Батарської меліоративної системи.

Проєкт спрямований на зміцнення стабільності регіонів на прикордонній території України та Угорщини шляхом впровадження комплексної протипаводкової діяльності, що призведе до посилення адаптації до кліматичних змін та покращення спільного управління стихійними лихами в басейні р. Тиса.

Внаслідок реалізації інфраструктурної діяльності, населені пункти з обох сторін кордону будуть захищені від 100-річного паводка. Крім того, комплекс проведених заходів дозволить змінити режим водопостачання під час паводків та засушливих періодів.

Діяльність Проєкту зосереджена у Виноградівському районі Закарпатської області, Україна. Значна частина заходів відбудеться в рамках проєкту і на угорській території Батарської меліоративної системи, в регіоні Саболч-Сотмар-Берег.

Мал. 1. Цільова територія проєкту (спільна Батарська меліоративна система)

Робота проєкту зосереджена на таких основних напрямках:

  • Захист населених пунктів та територій від шкідливого впливу паводків по обидва боки кордону шляхом вдосконалення системи протипаводкового захисту

Реалізація комплексу заходів з протипаводкового захисту по обидва боки кордону – реконструкція дамби р.Тиса, будівництво берегоукріплення, реконструкція магістральних каналів, будівництво гідротехнічних споруд, розширення системи моніторингу, розвиток центрів з протипаводкового захисту – значно покращить сучасний стан системи захисту від паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі річок Тиса і Тур. Ці заходи є пріоритетними в рамках спільної Українсько-Угорської Протипаводкової Програми та відповідають Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

  • Покращення екологічного стану Батарської системи шляхом проведення реконструкції каналів

Через географічне положення та вплив зміни клімату цільова територія проєкту потерпає від частих засушливих періодів. Роботи з реконструкції каналів змінять водний режим для обводнення каналів та відновлення староріч під час меженних рівнів, а також покращать протипаводковий захист. Такі заходи є особливо важливими, враховуючи розташування цінних природно-заповідних територій на цільовій території.

  • Підвищення обізнаності населення щодо захисту від паводків та збереження природи

Проєкт передбачає комунікаційні заходи, спрямовані на створення взаємних відносин між зацікавленими сторонами щодо організації протипаводкового захисту. Фахівці проведуть навчальні тренінги зі школярами для підвищення екологічних знань молоді та заохочення їх до бережливого ставлення до водних ресурсів та охорони природи.

Термін реалізації проекту 36 місяців. Бюджет проекту 4 161 670 Євро.

Партнери проєкту – Верхнє-Тисайська дирекція водного господарства, Угорщина; Виноградівське міжрайонне управління водного господарства, Виноградівська районна державна адміністрація, громадська організація «ЕКОСФЕРА».

Інфраструктурні роботи, які планується здійснити в рамках проєкту на території спільної Батарської меліоративної системи, передбачають реалізацію заходів, які матимуть транскордонний вплив.

На території України ці роботи включають наступне:

  • Реконструкція лівобережної дамби р.Тиса довжиною 9,56 км між селами Теково та Гетеня
  • Будівництво Центру протипаводкового захисту в с. Тисобекень Виноградівського району з інтеграцією у спільну українсько-угорську систему моніторингу паводкової ситуації АІВС-Тиса
  • Придбання експлуатаційного та лабораторного обладнання

На території Угорщини ці роботи включають:

  • Відновлення 6,7 км меліоративних каналів
  • Реконструкція Центру протипаводкового захисту в с. Шонкад
  • Встановлення водомірного посту

Мал 2. Територія запланованих робіт з реконструкції лівобережної дамби річки Тиса на ділянці Теково-Гетеня

Мал 3. Заплановані роботи з реконструкції гідротехнічних споруд на угорській території