Партнери

Басейнове управління водних ресурсів р.Тиса (БУВР Тиси) є державною організацією у сфері управління водними ресурсами та протипаводкового захисту на Закарпатті. Будучи відповідальним за надійне технічне обслуговування водних систем, споруд, запобігання шкідливому впливу вод, впровадження Паводкової та Водної Рамкової Директив ЄС, БУВР Тиса має великий досвід (більше 16 років) реалізації та управління транскордонними проектами з питань водного господарства в регіоні. Управління має кваліфікованих експертів та технічні засоби для реалізації Проекту.

Верхнє-Тисайська Регіональна Дирекція Водних Справ –професійна організація, яка обслуговує водні об’єкти, веде протипаводковий захист, доглядає за якістю та обсягами поверхневих вод. Територіальний підрозділ в с. Матесалка буде відповідати за безпосередню реалізацію проектної діяльності на території Угорщини. Верхнє-Тисайська Регіональна Дирекція Водних Справ має великий досвід реалізації проектів комплексного управління водними ресурсами, впровадження Паводкової та Водної Рамкової Директив ЄС. Партнерство сприятиме обміну досвідом, розвитку спільної меліоративної системи.

Виноградівське міжрайонне управління водного господарства (ВМУВГ) є місцевим підрозділом БУВР Тиси, який відповідає за управління водними ресурсами, протипаводковий захист на цільовій території Проекту в Україні. Маючи всіх необхідних фахівців, засоби, знання про цільовий водозбірний басейн, ВМУВГ буде сприяти підготовці та виконанню будівельних робіт, залученню місцевої громадськості та місцевих органів самоуправління.

Виноградівська державна районна адміністрація (ВРДА) є органом законодавчої влади, відповідальним за розробку та впровадження програм місцевого розвитку, залучення громадян до процесу прийняття рішень, зокрема заходів з управління паводками. У рамках Проекту вона буде відповідати за організацію та участь у інформаційних кампаніях, впровадження й оцінку запропонованих заходів на території регіону.

Громадська організація «ЕКОСФЕРА» займається вивченням навколишнього середовища, вживає заходів для його захисту, сприяє екологічній освіті населення регіону. Маючи величезний досвід реалізації транскордонних проектів, вона буде відповідати за інформаційні та екологічні заходи з вчителями та школярами у рамках Проекту.

Відповідно до спільної угоди між потенційними партнерами, Головним Бенефіціаром проекту буде Басейнове управління водних ресурсів р.Тиса, яке прийматиме всі зобов’язання перед Керівним Органом/СТС, нестиме відповідальність за підписання Грантової Угоди, загальну координацію проекту, управління та реалізацію проектної діяльності, перерахування коштів ЄС Партнерам Проекту та інші зобов’язання, що випливають з Грантової Угоди.

Партнери Проекту нестимуть відповідальність за здійснення заходів Проекту, зазначених у Заявці, з метою досягнення відповідних результатів та виконуватимуть свої завдання відповідно до Грантової Угоди.

Головний Партнер укладе з кожним партнером Партнерську Угоду, в якій будуть зазначені їхні зобов’язання, фінансові аспекти та питання управління Проектом.

Кожен партнер Проекту складе свою надійну та професійну команду та призначить менеджера, фінансового менеджера, створить ефективну та надійну систему управління та аудиту.

Кожен партнер буде відповідати вимогам законодавства ЄС та нормативним документам на рівні програми та відповідного національного законодавства.

Всі партнери будуть активно співпрацювати з метою успішного впровадження Проекту, забезпечувати доступність результатів проекту для громадськості з популяризацією того факту, що фінансування здійснюється з фондів ЄС у рамках Програми транскордонного співробітництва (ЄІД). Партнери зобов’язуються надавати всю необхідну професійну підтримку один одному і вирішувати всі проблеми, що виникають під час реалізації проекту, на основі принципів спільного розподілу зобов’язань та прийняття спільних рішень.

Проект буде заснований на 4 критеріях співпраці:

  1. Спільна розробка Проекту: заявка була спільно підготовлена та погоджена між партнерами з України та Угорщини;
  2. Спільна реалізація Проекту: Україна та Угорщина будуть реалізувати спільне та узгоджене вдосконалення інфраструктури протипаводкового захисту та захисту від шкідливої дії внутрішніх вод на спільній системі, базуючись на попередніх дослідженнях та планах. Угорщина, як країна-член ЄС, у межах проекту поділиться досвідом щодо впровадження Паводкової та Водної Рамкової Директив ЄС.
  3. Спільна діяльність персоналу: буде створено спільну Проектну групу за участю експертів усіх партнерів.
  4. Спільне фінансування: всі партнери забезпечать фінансовий внесок у реалізацію заходів Проекту.

Завдяки цілісності діяльності Проекту всі партнери беруть участь у його розвитку, беручи до уваги особливу роль кожного з них та спільне розуміння проблем регіону.

Басейнове управління водних ресурсів р.Тиса відповідає за виконання завдань, пов’язаних з реалізацією інфраструктурних робіт (тендери, технічний нагляд за будівельними роботами), придбання та реєстрацію обладнання, залучення партнерів до інформаційних заходів проекту тощо. В якості Головного Бенефіціара БУВР Тиси організує інформаційні заходи, звіти, координаційні збори, гарантуватиме надійне фінансове управління фондами проекту та підтримуватиме регулярні контакти з партнерами.

Верхнє-Тисайська Регіональна Дирекція Водних Справ забезпечить реалізацію інфраструктурних робіт на території Угорщини, технічний нагляд за роботами з реконструкції, координацію діяльності Проекту на партнерському рівні, участь у комунікаційних заходах, підготовку звітів на партнерському рівні тощо.

Виноградівське міжрайонне управління водного господарства буде відповідати за технічний нагляд за реконструкцією (дамби, берегоукріплення тощо) та будівельні роботи (Центр протипаводкового захисту в с. Тисобикень) на території Проекту. Воно буде проводити дослідження ґрунтів для реконструкції дамби, практично використовувати придбане експлуатаційне та лабораторне обладнання, братиме участь у організації навчальної поїздки по Батарській системі, семінарах, тренінгах тощо. Крім того, заплановано представити інформацію про надзвичайні ситуації для учнів під час еко-тренінгів та обговорити з ними як необхідно діяти під час  надзвичайних ситуацій.

Виноградівська державна районна адміністрація забезпечить підтримку реалізації проектних заходів на місцевому рівні. Це сприятиме реалізації інфраструктурних робіт на місцевому рівні та забезпечить залучення територіальних одиниць і населення до інформаційних заходів, залучення школи Виноградівського району до екологічно-просвітницької діяльності.

Громадська організація «ЕКОСФЕРА» забезпечить комунікаційну діяльність, пов’язану з підвищенням екологічної обізнаності населення та молоді зокрема. Планується проведення низки тренінгів, конкурсів з школярами, присвячених екологічним проблемам та шляхам їх вирішення. Всі партнери мають достатньо кваліфікованих фахівців з необхідним досвідом для досягнення цілей Проекту без дублювання функцій. Робота між ними базується на принципах взаємодоповнюваності та взаємодопомоги.